Hvor langt er du på vei? Prøv vår svangerskapskalkulator

6-ukerskontroll for deg med keisersnitt

Utføres i Oslo og Innlandet (Lillehammer)

Erfarne jordmødre tilbyr omfattende og tilpasset seksukerskontroll for deg som har gjennomført fødsel med keisersnitt.

6-ukerskontroll etter keisersnitt

Aktuelle temaer for 6-ukerskontroll etter keisersnitt

Etterkontroll (seksukerskontroll) etter fødsel er viktig for å undersøke hvordan mor har det, fysisk og psykisk etter fødsel.

Ettersom det stort sett er jordmor som følger opp familien i svangerskapet, fødsel og barsel, blir dette en naturlig avslutning på denne epoken.

Når man har vært gjennom et keisersnitt, planlagt eller akutt, har kroppen vært utsatt for et fysisk traume som den bruker tid på å komme seg fra. Det er viktig at man får oppfølging, tips og råd hvordan man skal komme seg best mulig etter et keisersnitt.

Kvinner som har vært gjennom et keisersnitt får dessverre ikke noe spesiell oppfølging i etterkant, selv om de har vært gjennom en stor operasjon. Vi har derfor utviklet en egen 6-ukerskontroll for deg med keisersnitt.

Her kan du lese mer om hvilke temaer vi kommer innom i løpet av en seksukerskontroll etter keisersnitt hos FAM, men det er selvsagt også åpent for at du kan nevne eventuelle plager du måtte ha eller spørsmål du lurer på.

Marte Sofie Dahlen 
Jordmor og sexolog ved FAM

Jordmor og sexolog Marte Sofie Dahlen
Fødsel ved 6-ukerskontroll

Fødsel

For mange forløp fødselen noenlunde som kan hadde sett for seg. For andre kan det ha vært ting man lurer på hvorfor ble som det ble, eller spørsmål man ikke har fått besvart.

Enkelte sitter igjen etter fødsel med traumer det er viktig å få snakket om.

Vi snakker gjennom fødselen og tiden på sykehuset. Om du har mange spørsmål kan det være lurt å få tak i og ta med papirene fra selve fødselen (partogram) til timen.

Tilværelsen som nybakt mor

For mange er overgangen fra svangerskap til barsel veldig stor, enten man er førstegangsfødende eller om man har født tidligere.

Vi ønsker å skape et godt rom for alle tanker, gode som dårlige, rundt tilværelsen som nybakt mor.

Barselprat
Seks ukers kontroll keisersnitt hos FAM

Keisersnittet

Vi undersøker såret, kontrollerer at det gror godt og hvordan huden rundt fremstår. Mange synes det er vanskelig å forholde seg til såret og vi ser på tiltak for at arret skal bli så fint som mulig, samt hvordan minske sårsmerter og arrvev.

Vi snakker om opptrening og hvordan forholde seg til sin kropp som har vært gjennom en stor påkjenning i en periode basert på mindre søvn og hvile.

De fleste har forhåpentligvis mindre smerter etter 6 uker, men dersom det fortsatt er stor smerteproblematikk ser vi dette og henviser videre ved behov.

Underlivet

Etter en fødsel, uavhengig av fødselsmetode, vil mange oppleve en endring i underlivet. Det er en helingsprosess og en renselse alle skal gjennom.

En del av de som ender med keisersnitt kan ha gjennomført deler store deler av en vaginal fødsel, selv om det endte med keisersnitt til slutt.

Noen får rifter eller episiotomi (klipp) som kan være smertefulle eller hvor man er usikker på om det er grodd ordentlig.

Vi snakker om dette og tilbyr hjelp med knipeøvelser.

Samtaler og terapi
Søvn ved seksukerskontroll

Søvn

Når man får barn vil søvnbehovet og søvnmønsteret bli annerledes. Hvordan man reagerer på dette er veldig varierende fra person til person.

Dersom det er ønskelig snakker vi litt rundt dette og ser på forslag til endring, eller bare hører på din frustrasjon!

Mors og familiens psykiske helse

Opp mot 20% av alle fødende opplever depresjon i sammenheng med graviditet, fødsel og barseltid. Det er viktig å få tidlig hjelp dersom man føler seg mer nedstemt enn det som er «normalt» for denne perioden.

I tillegg til at mor kan bli deprimert, er det også en tilstand som kan utvikles hos den andre forelderen.

Vi hjelper deg, enten med samtale her hos oss eller ved å henvise videre dersom det skulle være behov for det!

Psykisk helse ved seksukerskontroll
Amming ved seksukerskontroll

Amming

Denne seksukerskontrollen er primært rettet mot mors behov, og barnet «får» sin egen 6-ukerskontroll på helsestasjonen. 

Noen sliter med å få til ammingen helt i starten. Andre klan støte på problemer etter hvert i barseltiden.

Ved behov og ønske hjelper vi selvfølgelig med amming.

Sex og samliv

Mange engster seg for å komme i gang med sexlivet etter fødsel. Vi bruker tid på å snakke om det og behov og utfordringer rundt dette.

Det anbefales å vente 12 uker etter et keisersnitt dersom man ønsker prevensjon i form av spiral. P-stav kan settes så tidlig som etter 3 uker. Vi har kunnskap om de ulike prevensjonsmetodene og kan veilede og anbefale, rekvirere og sette både spiral og P-stav.

Dersom du kommer til seksukerskontroll hos oss, men ønsker spiral, setter vi opp en gratis time til dette når det er gått 12 uker etter fødsel.

Kvinner over 25 år bør ta celleprøve hvert 3. år. Etter fødsel er det en god anledning for å ta livmorhalsprøve, noe vi også kan gjøre her.

Sex og samliv ved 6-ukerskontroll

Siste innlegg fra blogg

Morkake
Fødsel
Weronica

Morkaken

Som jordmor i over 20 år kan jeg fremdeles bli veldig fascinert av morkaken (placenta på fagspråket). Ikke bare dens utseende, men også dens

Les hele innlegget