Svangerskapskalkulator

Svangerskapskalkulator

Regn ut hvor langt du er på vei og når de ulike tjenestene vi tilbyr kan utføres.

Med sykluslengde mener vi hvor lang tid det normalt tar mellom første blødningsdag i to menstruasjonsperioder.

Snu telefonen vannrett for at kalkulatoren skal være leselig på mobil.

Første dag i siste menstruasjon
Sykluslengde
Vennligst fyll inn alle verdier riktig
Svangerskapslengde
Uker
Dager
Estimert termindato
Tid til termindato
Uker
Dager