Hvor langt er du på vei? Prøv vår svangerskapskalkulator
Hjerteundersøkelse ved ultralyd

Hjerteundersøkelse med ultralyd

Moderne ultralyd-teknologi har gitt en rivende utvikling innen fostermedisin med muligheten for å oppdage alvorlige avvik i utviklingen av fosteret. Et av formålene med denne undersøkelsen i 2. trimester av svangerskapet er å kunne stille diagnoser før fødselen. En viktig faktor i dette er å undersøke om barnets hjerte er normalt.

Forekomst av hjertefeil

Misdannelser av hjertet forekommer i cirka 1 av 125 fødte barn og dette er den vanligste av alle medfødte misdannelser, mye mer vanlig enn for eksempel kromosomfeil – selv om hjertet også kan være nettopp ett av de organene som rammes ved kromosomfeil.

Medfødte hjertefeil kan ikke alltid påvises ved rutinemessig ultralyd og det er av stor betydning at den som utfører undersøkelsen har nødvendig erfaring og kunnskap. Ved tidlig oppdagelse kan det legges til rette for å forhindre alvorlig svikt av blodomløpet etter fødselen og det kan planlegges for eventuell kirurgisk inngrep.

Risiko

Medfødte hjertefeil kan i undersøkelse klassifiseres som alvorlig og med sannsynlighet for nødvendig, tidlig kirurgisk behandling – eller, som er mest vanlig, mindre alvorlig og uten sannsynlighet for umiddelbar slik behandling.

Nesten alle fødende har samme risiko for å få barn med hjertefeil og dette er tilfelle over hele verden.

Ved optimal hjerteundersøkelse med ultralyd er det mulig å oppdage nesten 75 % av alle med medfødte hjertefeil.

Det er ny teknologi på vei som vil kunne sette dette tallet enda høyere og FAM Klinikk er meget godt posisjonert for å ta i bruk det aller mest avanserte verktøyet slik at den fødende skal kunne komme raskt videre til landets beste ekspertise for å håndtere eventuelle utfordringer.

Hos FAM Klinikk får man utført full hjerteundersøkelse fra uke 14.

Les mer om våre ultralydundersøkelser

Weronica Roksvåg
Ledende jordmor ved FAM Klinikk

Ultralydjordmor Weronica Roksvåg
Del innlegget