Hvor langt er du på vei? Prøv vår svangerskapskalkulator
Morkake

Morkaken

Som jordmor i over 20 år kan jeg fremdeles bli veldig fascinert av morkaken (placenta på fagspråket). Ikke bare dens utseende, men også dens funksjon. Den har fått mange kallenavn gjennom årene men det navnet jeg liker best er “livets tre” – for det er nettopp det den er..

Et organ som bærer på mange hemmeligheter

Morkaken er et organ som gir liv til ett eller flere foster (embryo på fagspråket) i de 40 uker et svangerskap varer. Morkaken er det organ som sørger for fosterets tilgang til næring og oksygen. Derfor spiller den en sentral rolle i fosterutviklingen.

I fosterlivet fungerer også morkaken som fosterets lunger, tarmer, lever og nyrer. Morkaken er med andre ord et ekstra organ for fosteret, ettersom det ennå ikke har utviklet disse organene selv.

Når det befruktede egget fester seg i veggen i livmorhulen er morkaken en del av det ytterste laget av celleklumpen som fosteret utvikler seg fra. Denne delen av cellelaget vokser inn i livmorveggens slimhinne og ligger da også rundt hele fosteret. I løpet av svangerskapet blir imidlertid fosteret frigjort og morkaken som utvikler seg blir større og ligger inn mot livmorveggen og inneholder små fingerlignende totter, det som heter chorion villi, og som blir fosterdelen av morkaken og forgrener seg inn i blodfylte hulrom i livmorvev og får etterhvert små blodårer som ligger i tett kontakt med mors blod. Navlesnoren blir til og danner forbindelsen mellom morkaken og fosterkroppens blodsirkulasjon. Morkaken inneholder altså grensen mellom mor og foster ved tynne hinner som henter oksygen og næring gjennom hele svangerskapet.

Morkaken har form som en rund skive og hele flaten inn mot mor er festet inne i livmorveggen, mens motsatte side forbindes med fosteret med navlesnoren.
Ved fødselen veier morkaken opp mot 600 gram. Blodplaten inneholder celler fra både fosteret og moren.
Det er nettopp dette som jeg synes gjør morkaken så fascinerende – at den er bindeleddet mellom mor (og far!) og barn. Det er et stort øyeblikk når navlesnoren klippes og et menneske blir selvstendig i universet.

Plassering av morkake og ultralyd

Morkaken kan være plassert hvor som helst i livmoren. På toppen, på sideveggen, bakveggen, forveggen og noen ganger også nederst i livmoren. Plassering nederst kan gi noen komplikasjoner. Den eneste måte å finne ut hvor morkaken ligger, er å se det på ultralydundersøkelsen.

I første trimester er uke 11-14 tidspunktet som anbefales for ultralyd for blant annet å vurdere morkakens beliggenhet og om det er én eller to morkaker ved tvillingsvangerskap. Det vil si om fostrene deler eller har hver sin morkake. Da måles også fostrenes lengde for å sette tall på svangerskapets varighet (gestasjonsalder).
Rutinemessig ultralyd tilbys i Norge i uke 17-20 og gjøres hos nesten alle gravide. For morkake-undersøkelsen anbefales foruten å beskrive placentas plassering, også morkakens relasjon til eventuelle tidligere keisersnitt-arr eller arr etter andre operative inngrep på livmoren. Vi ser også på om morkaken ligger i nærheten av større muskelknuter eller annet som kan påvirke utviklingen av fosteret.

Morkakens mysterier

I Norge og de fleste vestlige land har man ingen tradisjon for å beholde morkaken etter at den har gjort sitt i 40 uker, men i mange andre kulturer ønsker man hedre morkaken og dens viktige funksjon. Blant annet er det i noen kulturer vanlig å grave ned morkaken for å så plante et tre for å hedre den. I andre land lager man et trykk av morkaken. Trykket av morkaken ser ut som et tre og der navlesnoren utgjør stammen. Kanskje dette var grunnlaget for norrøn mytologis forestilling om verdenstreet Yggdrasil som forgrenet seg over hele jorden? I andre kulturer lages en gryterett for å spises! Andre tørker morkaken og bruker den som tilsetting i te! Det finnes dessverre – eller heldigvis – ikke noen vitenskapelige bevis på at å spise eller drikke morkaken gir helsebringende effekter!

I forskning er man spesielt opptatt av å finne blod faktorer som kan si noe om risikoen for morkakesvikt. Fremdeles er for eksempel betydningen av morkakens vekt for fosterets utvikling lite kjent. Å undersøke morkaken var tidligere ikke særlig prioritert, men nå har morkaken fått stor oppmerksomhet innen internasjonal forskning. Kunnskap på dette feltet kan gi mange svar om fremtiden til fosteret, for eksempel om ADHD, økt risiko for diabetes type 2, høyt blodtrykk og hjerte- karsykdommer.

Ved blodprøven NIPT er det nettopp celler i morkaken og fosteret som avgir fritt flytende arvestoff, DNA, som så, uten selve cellene, samles inn for undersøkelse. DNA fra mor og barn kan skilles fra hverandre og dette cellefrie DNA kan undersøkes for å finne ut om noe er unormalt. Hvis NIPT viser at det er stor sannsynlighet for det er noe galt blir det henvist til sykehus hvor det tas prøver direkte fra morkaken: CVS (chorion villus sampling), eller fra fostervannet: AC (amniocentese).

Derfor er det at kunnskapen om dette organet, som fremdeles bærer på mange hemmeligheter, er så viktig for oss alle gjennom vår utvikling fra fosterliv til voksenliv!

Hos FAM Klinikk får man en grunnleggende vurdering av morkakens funksjon og plassering!

Les mer om våre ultralydundersøkelser

Weronica Roksvåg
Ledende jordmor ved FAM Klinikk

Ultralydjordmor Weronica Roksvåg
Del innlegget