Panorama NIPT

NIPT

Vi tilbyr NIPT til gravide fra uke 10+0

Endelig tilgjengelig i Norge

I 2021 ble det mulig for private aktører å søke godkjenning fra Helsedirektoratet for å utføre selvbetalende NIPT, det vil si for gravide som ønsker å få utført og betale for tjenesten selv. 

FAM fikk godkjenning i september 2021.

Norske gravide har i flere år reist til utlandet for utføre NIPT, blant annet i Danmark og Sverige.

Panorama® NIPT, som FAM tilbyr, har allerede blitt brukt av mange norske gravide ved klinikker i våre naboland, og endelig kan vi tilby denne testen ved vår private klinikk til alle selvbetalende gravide i Norge.

Hva er NIPT?

NIPT står for non-invasive prenatal test, og er en avansert DNA-test av fosteret.

At den er ikke-invasiv, betyr at den gjennomføres ved å ta en enkel blodprøve fra mor, sammen med en ultralydundersøkelse.

Testen kan med høy sikkerhet vurdere sannsynligheten for kromosomavvik.

Slik foregår NIPT

1

Ultralyd og blodprøve

Fra uke 10+0, bestill time hos en av våre behandlere for veiledning, ultralydundersøkelse og blodprøve.

Det er viktig at du leser vår veiledning før du bestiller.

2

Blodprøven analyseres

Ved vårt samarbeidende laboratorium i USA blir blodprøven analysert.

Det er selskapet bak utviklingen av testen som selv analyserer blodprøven, Natera Inc.

3

Prøvesvar

Du mottar link til prøvesvaret på SMS dersom det viser lav risiko (BankID). Ved høy risiko vil vi kontakte deg per telefon.

Prøvesvar foreligger normalt innen 7 til 14 dager.

NIPT - mors DNA og fosterets DNA

Hvordan fungerer testen?

Genetisk informasjon gjennom DNA-fragmenter kalt cellefri DNA (cff-DNA), frigjøres fra morkaken og ut i den gravides blodbane hvor det blandes med hennes egen genetiske informasjon.

Etter å ha utført en ultralydundersøkelse for å finne gestasjonslengde (hvor langt man har kommet i svangerskapet) og for å se at det ikke er tvillinger, kan man gjennomføre blodprøven som skal sendes til laboratoriet.

Ved analyse av blodprøven ser man på blandingen av DNA fra mor og barnet for å avgjøre om det er høy eller lav risiko for at barnet har enkelte kromosomavvik.

Hva kan man se etter?

Panorama® er en avansert test og brukes som screening-undersøkelse for mange ulike tilstander.

I Norge er det foreløpig kun tillatt å undersøke for:

Trisomi 13 (Pataus syndrom)
Trisomi 18 (Edwards syndrom)
Trisomi 21 (Down syndrom)

Trisomier er tilstander hvor det er 3 i stedet for som normalt 2 kromosomer i ett av kromosomparene.

Selv om det er teknisk mulig, er det dessverre ikke tillatt å se etter kjønn ved bruk av NIPT i Norge.

NIPT ved FAM klinikker
Panorama AI

Pålitelighet med kunstig intelligens

Panorama® benytter kunstig intelligens (AI) for å lære fra mer enn 3 millioner tester som allerede er gjennomført.

Kunstig intelligens kombineres med SNP-basert metodikk, den ene prosenten DNA som skiller oss fra hverandre, for å forbedre tolkningen av resultatene i tilfeller som kan være vanskelige å bedømme.

Hensikten er å opprettholde bransjeledende pålitelighet mens man reduserer antallet «no-calls», altså ikke-konklusive svar i betydelig grad.

Bør jeg ta NIPT?

Det er ditt valg om du ønsker å få gjennomført NIPT eller ikke. Det er viktig å huske på at man kan bli stilt ovenfor vanskelige valg dersom prøven skulle vise høy risiko, og man må tenke godt gjennom dette på forhånd.

De aller fleste kvinner vil føde friske barn, men ca. 5% vil få syke fostere. Etter man fyller 35 øker sannsynligheten for at barnet vil kunne få Down syndrom og andre tilstander, og derfor er blir det opprettet et offentlig NIPT-tilbud for gravide >35 år ved termin.

Vi vil hjelpe deg gjennom prosessen og gi deg trygge rammer for det valget du måtte ønske å ta.

Bør jeg ta NIPT
Weronica Roksvåg

Individuell veiledning

Vi legger stor vekt på individuell veiledning og å gi god informasjon om NIPT.

Det er viktig å kjenne til testens egenskaper, herunder også dens begrensninger, samt hvilke valg man står ovenfor dersom det påvises høy risiko for kromosomtilstander.

Hos FAM kan du være sikker på å bli møtt av behandlere med god kompetanse som veileder og gir deg kunnskapsgrunnlag til å ta informerte valg.

FAM Klinikk AS is an authorized distributor of Natera’s Panorama test in Norway. The content has not been reviewed by nor endorsed by Natera, Inc. FAM Klinikk AS is solely responsible for maintaining the content according to Natera partnership guidelines as well as all legal and regulatory requirements in Norway. CAP accredited, ISO 13485 and CLIA certified. © 2021 Natera, Inc. All Rights Reserved.

Siste innlegg om NIPT