Hvor langt er du på vei? Prøv vår svangerskapskalkulator
Panorama NIPT

Gratis vurdering av kjønn

For deg som utfører NIPT hos FAM.

Mange gravide vil vite kjønn

Mange gravide ønsker å vite barnets kjønn før fødsel. Det kan ha en god psykologisk effekt for en sterkere tilknytning til det ufødte barnet, og noen ønsker også å vite kjønn av praktiske årsaker, for eksempel i forbindelse med planlegging og innkjøp.

Ikke minst er man jo ofte bare veldig nysgjerrig. Forståelig nok!

De siste 20 årene har det vært vanlig å bruke ultralyd til å vurdere kjønn, og man kan med ganske stor grad av sikkerhet fastslå hvilket kjønn barnet har. Enkelte studier har vist ca. 90% sikkerhet etter uke 14. Det er i Norge lov å opplyse om kjønn ved bruk av ultralyd etter uke 12.

Bruk av NIPT for å vurdere kjønn har blitt aktuelt i løpet av de siste 10 årene, og her i Norge siden NIPT ble tillatt i 2021. NIPT er svært pålitelig når det gjelder vurdering av kjønn, og eksempelvis har det til nå ikke har vært rapportert feil angivelse av kjønn, selv med millioner av tester gjennomført ved bruk av Panorama® NIPT som FAM tilbyr.

Å vurdere kjønn ved bruk av NIPT er ikke tillatt i Norge

I Norge er det per dags dato dessverre ikke tillatt å undersøke for kjønn ved bruk av NIPT.

Selv om det er forståelig at lovgivningen er restriktiv med tanke på adgang til å opplyse om kjønn før grensen for selvbestemt abort, mener vi at det bør kunne legges tilrette for at analysen kan gjøres, og at svaret holdes tilbake inntil svangerskapsuke 12.

Helsedirektoratet opplyser imidlertid at metodegodkjenningen for NIPT for trisomier ikke omfatter undersøkelse av fosterets kjønn, og at man dermed ikke kan utføre dette.

Uheldige konsekvenser

I Norge er vi heldige som har en omfattende godkjenningsordning for fosterdiagnostikk og NIPT. Godkjenningsordningen stiller krav til kompetanse, rutiner og prosedyrer for både virksomheten og helsepersonellet som utfører tjenestene. Ordningen stiller tekniske krav til tjenestene, herunder også analysemetoder som benyttes. Dette gir trygge og forsvarlige tjenester for gravide som kan stå ovenfor vanskelige valg.

Dessverre ser man fremdeles at mange gravide reiser til utlandet eller bestiller testkit tilsendt fra utlandet for å utføre NIPT. En av hovedårsakene til dette er at utenlandske aktører tilbyr screening for kjønn, med nøyaktig samme tester som blir utført her til lands. Det er fullt forståelig at norske gravide kan tenke at dette er en bedre løsning enn å velge en norsk tilbyder som tilbyr mindre omfattende testing.

Konsekvensen av dette er at man risikerer dårligere oppfølging og mindre grad av informerte valg som følge av tjenester levert av aktører som ikke opererer under de samme kvalitetskravene som man stiller til norske virksomheter.

Gratis vurdering av kjønn med ultralyd for alle som utfører NIPT hos FAM

For å kompensere for dette og gjøre det mindre attraktivt å velge utenlandske aktører, tilbyr vi nå gratis vurdering av kjønn ved hjelp av ultralydundersøkelse til alle gravide som får utført NIPT hos FAM.

Alle gravide som mottar et lav risiko-svar, vil motta en direkte link til timebestilling av en gratis ultralydundersøkelse der hensikten er å finne ut hvilket kjønn barnet har.

Undersøkelsen kan utføres fra uke 14 og er en kort undersøkelse som varer i ca. 15 minutter.